Manage PermissionsManage Permissions

Majlis Penutup YSEALI 2020​Siaran Akhbar dan Foto : YSEALI Women's Leadership Academy

 
 

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 Oktober. - Majlis Penutup Rangkaian Alumni Akademi Kepemimpinan Wanita Brunei - Young South Asia Asian Initiative (YSEALI) 2020, berlangsung baru-baru ini, di Dewan Silaturrahin, Pusat Belia.

 

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

 

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam ucapannya, pada majlis tersebut, menyatakan, bahawa di bawah Pelan Tindakan Wanita, yang telah dirangka oleh Majlis Kebangsaan mengenai Masalah Sosial, adalah hasrat kami untuk mengembangkan potensi optimum wanita melalui kesetaraan jantina, peningkatan kemampuan dan pengembangan diri.

 

Pelan tindakan akan dilaksanakan melalui pendekatan Whole of Nation, termasuk di peringkat akar umbi dan dengan penglibatan badan bukan kerajaan (NGO) dalam memastikan tindakan bersatu daripada semua pihak yang terlibat dalam urusan wanita.

 

Pelan tindakan ini, yang saat ini sedang dikaji semula, merangkumi beberapa bidang keutamaan, seperti promosi dan perlindungan hak, penjagaan kesihatan, pemberdayaan ekonomi, pekerjaan dan keseimbangan kehidupan kerja. InsyaaAllah, kajian mengenai Pembangunan Wanita juga sedang dipertimbangkan, dengan hasil yang akan dimasukkan ke dalam Pelan Tindakan yang disemak semula.

 

Wanita dan perempuan di Negara Brunei Darussalam diberikan peluang yang sama dalam pelbagai aspek dalam mempengaruhi kehidupan mereka.

 

Sebagai mengiktiraf pentingnya mereka untuk membangun negara, kami berkomitmen penuh untuk kemajuan wanita di Negara Brunei Darussalam, sejajar dengan Wawasan Brunei 2035, bertujuan menjadikan Negara Brunei Darussalam antara 10 negara teratas di dunia, dengan berpendidikan tinggi dan rakyat yang berkemahiran tinggi, menikmati kualiti hidup yang tinggi, dalam ekonomi yang dinamik dan mampan.

 

Turut hadir pada majlis tersebut, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash'ari; Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari; Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), KKBS, Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said; Chargé d'Affaires Kedutaan Amerika Syarikat, Emily M. Fleckner; Pemangku Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Mariam Ulat; dan Pegawai Hal Ehwal Awam di Kedutaan Amerika Syarikat, Jeff Barrus; juga Pemimpin Bersama YSEALI Wanita Belia Asia Tenggara (WLA), Aimi Ramlee.

 

Dilancarkan pada tahun 2013, YSEALI adalah program khas kerajaan Amerika Syarikat untuk memperkukuhkan pembangunan dan jaringan kepemimpinan di Asia Tenggara.

 

YSEALI WLA setiap tahun mengumpulkan pemimpin wanita dari ASEAN untuk mempromosikan pembinaan keupayaan ekonomi melalui amalan terbaik antarabangsa. Sehingga kini, Jaringan Alumni Brunei, terdiri daripada 15 pemimpin wanita sejak penyertaan pertama Brunei di akademi pada tahun 2016.

 

Sebagai sebahagian daripada projek susulan Rangkaian Alumni YSEALI WLA Brunei tahun ini, Program Belia Wanita Maya YSEALI diadakan dari 1 hingga 18 Oktober 2020.

 

Ia ditaja oleh Kedutaan Amerika Syarikat di Negara Brunei Darussalam dan disokong oleh KKBS.

 


Close