Petikan Titah

“DALAM bidang kewangan, semua kementerian dalam kerajaan perlulah terus mengamalkan langkah berjimat cermat di dalam perbelanjaan, iaitu bagi menghadapi keperluan masa depan. Dalam pada itu juga, kita mestilah mensepadankannya dengan pendapatan negara serta mengikut peraturan-peraturan kewangan yang telah ditetapkan.”

- Titah Sempena Hari Keputeraan Baginda Ke-44 pada 15 Julai 1990.

Manisnya Iman

“DARI Abu Na’amah, bahawasanya Abdullah bin Mughafal mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya akan ada dari golongan umat ini kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa.”

- (Riwayat Imam Abu Daud).

Prev Next Muka:

25 ribu berlanggan dengan TelBru HSBB

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) Telekom Brunei Berhad (TelBru) yang bermula pada 2013 dan bertujuan untuk menyediakan pengalaman internet yang lebih baik bagi rakyat negara ini, telah mencapai satu lagi kejayaan apabila... [Seterusnya...]

Pastikan peranti tanpa wayar lulus AITI

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Februari. - Pihak Berkuasa bagi Teknologi Info-Komunikasi (Authority for Info-Communications Technology - AITI) ingin mengingatkan orang ramai tentang keperluan untuk memastikan barangan-barangan dengan keupayaan tanpa wayar (wireless) hendaklah diluluskan oleh AITI terlebih dahulu sebelum memasuki... [Seterusnya...]

Permohonan BICTA dibukakan sehingga 1 Mei 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Jerayawara dua hari bagi mempromosikan Pertandingan ICT ke sekolah-sekolah rendah, menengah, teknikal dan vokasional di seluruh negara telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Kerja Anugerah ICT Brunei (BICTA) pada tarikh yang berasingan di Dewan Seri... [Seterusnya...]

Penutupan Kaunter pembayaran JPD

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Perhubungan memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter di semua bahagian pembayaran di Ibu pejabat JPD, Jalan Beribi, Gadong dan di cawangan-cawangan JPD di Kompleks Litar Ujian... [Seterusnya...]

Hari Keputeraan wadah memperteguh semangat patriotisme

Hari Keputeraan wadah memperteguh semangat patriotisme

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman menjelaskan, tahun-tahun yang lalu Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan... [Seterusnya...]

Warga muda PPNBD ikuti Program Jejak Masjid

Warga muda PPNBD ikuti Program Jejak Masjid

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Bahagian Keagamaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) sebagai usaha untuk mempelbagaikan aktiviti pendidikan Non Formal yang menarik kepada warga muda pengakap telah mengusahakan Program Jejak Masjid I Tahun 2015 Masihi/1436 Hijrah selama... [Seterusnya...]

3PSA dilancarkan bagi menilai keberkesanan urus tadbir

3PSA dilancarkan bagi menilai keberkesanan urus tadbir

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Jabatan Perkhidmatan Pengurusan (MSD), Jabatan Perdana Menteri (JPM)  mengadakan melancarkan Program Penggredan Prestasi Sektor Awam (3PSA) Melalui Penarafan Bintang yang berlangsung di Dewan Teater, JPM, di sini. Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis pelancaran... [Seterusnya...]

Berangkat tandatangani buku takziah

Berangkat tandatangani buku takziah

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan,... [Seterusnya...]

Program 3PSA wahana ke arah kecemerlangan perkhidmatan

Program 3PSA wahana ke arah kecemerlangan perkhidmatan

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Program Penggredan Prestasi Sektor Awam (3PSA) melalui penarafan bintang, dihasratkan akan mengukur tahap prestasi organisasi dalam Perkhidmatan Awam  yang merangkumi prestasi individu yang menganggotai organisasi tersebut, rancangan strategik termasuk rancangan penggantian, pencapaian pengurusan... [Seterusnya...]

Pegangan Mazhab Shafi’i terus diperkukuh

Pegangan Mazhab Shafi’i terus diperkukuh

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 28 Mac. - Pegangan umat Islam bermazhab Shafi’i di Negara Brunei Darussalam akan terus diperkukuh dari semasa ke semasa untuk memastikan kesatuan ummah, keharmonian, ketenteraman dan kestabilan sosiopolitik terus diraih hingga bila-bila. Antara faktor utama yang membawa... [Seterusnya...]

ASCC perlu tambah nilai Komunti ASEAN 2015

MELAKA, MALAYSIA. - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah telah menghadiri Mesyuarat Majlis  Komuniti Sosio-Budaya ASEAN Ke-13 (ASCC) yang diadakan di Melaka, Malaysia pada... [Seterusnya...]

Perutusan takziah berikutan nahas penerbangan Germanwings 4U9525

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan... [Seterusnya...]

Kanak-kanak YASKA terus mendapat perhatian

Kanak-kanak YASKA terus mendapat perhatian

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 27 Mac. - Lebih 50 kanak-kanak, ibu bapa dan Ahli Jawatankuasa  Yayasan Kanser Kanak-Kanak (YASKA) dihiburkan dengan pelbagai aktiviti dan permainan yang diadakan di Qidiaku, Citis Square, Berakas, di sini. Majlis yang dianjurkan oleh Takaful Brunei tersebut... [Seterusnya...]

17 kesalahan dicatat dalam Operasi Sepadu

17 kesalahan dicatat dalam Operasi Sepadu

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Sebanyak 17 kesalahan dicatat semasa Operasi Sepadu yang dijalankan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei Daerah Brunei dan Muara dengan agensi-agensi penguatkuasaan di beberapa rumah sewa di kawasan sekitar ibu negara dan Jalan Kota... [Seterusnya...]

Tingkat daya kreativiti, perkembangan minda

Tingkat daya kreativiti, perkembangan minda

TUNGKU, Khamis, 26 Mac. - Jabatan Perkembangan Kurikulum (JPK), Kementerian Pendidikan petang tadi menganjurkan bengkel ‘Pitching for Sponsorship’ di Perkampungan Keusahawanan, Universiti Brunei Darussalam (UBD). Bengkel yang dikendalikan oleh Profesor Steven Kenneth Gold dari Babson College, Boston yang juga seorang ‘visiting... [Seterusnya...]

Tingkatkan kewibawaan institusi keluarga

Tingkatkan kewibawaan institusi keluarga

TEMBURONG, Khamis, 26 Mac. - Kursus Pasca Perkahwinan merupakan usaha dan mekanisme ke arah pengukuhan institusi keluarga serta salah satu daripada pelan strategik Program Pembangunan Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU). Sehubungan itu, seramai 44... [Seterusnya...]

Bimbing bakal jemaah fahami falsafah manasik haji

Bimbing bakal jemaah fahami falsafah manasik haji

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Para pengkursus ibadat haji diseru supaya mengambil apa jua ilmu yang disampaikan agar dapat membimbing bakal haji dalam memahami falsafah manasik haji iaitu tauhidnya, fiqah pelaksanaan serta hikmah yang tersembunyi disebaliknya agar bakal... [Seterusnya...]

Pegawai, kakitangan Jabatan Perikanan terima sijil tamat kursus

Pegawai, kakitangan Jabatan Perikanan terima sijil tamat kursus

MUARA, Khamis, 26 Mac. - Seramai 87 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan Jabatan Perikanan dan Bahagian Biosekuriti, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama menerima sijil masing-masing setelah menamatkan Kursus ‘Fish Handling, Quality and Processing Regulatory Verification of Fishing Vessels and... [Seterusnya...]

Raikan Hari Kebangsaan Bangladesh Ke-45

Raikan Hari Kebangsaan Bangladesh Ke-45

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. – Suruhanjaya Tertinggi Bangladesh di Negara Brunei Darussalam hari ini meraikan Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan Bangladesh Ke-45 Tahun dengan penuh keamatan dan semangat. Majlis bermula dengan menaikkan bendera negara Bangladesh dengan lagu kebangsaannya dimainkan... [Seterusnya...]

Amalan zikir tuntutan agama

Amalan zikir tuntutan agama

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Amalan zikir merupakan salah satu perkara yang dituntut oleh agama Islam sebagai salah satu amalan harian dalam kehidupan setiap individu Muslim agar umat Islam akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wata’ala. Sehubungan itu, bersesuaian dengan... [Seterusnya...]

Surah Al-Waqiah pelindung daripada kefakiran

Surah Al-Waqiah pelindung daripada kefakiran

TEMBURONG, Khamis, 26 Mac. - Surah Al-Waqiah mempunyai banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam yang sentiasa mengamalkan membaca surah berkenaan. Dalam tazkirah yang disampaikan oleh Imam Masjid Kampung Puni, Imam Azry bin Haji Mohammad Yusoff menyatakan bahawa surah tersebut... [Seterusnya...]

Rumah Menteri Gambai juara SUFMA Ke-14

Rumah Menteri Gambai juara SUFMA Ke-14

TUTONG, Khamis, 26 Mac. - Rumah Menteri Gambai muncul sebagai juara keseluruhan Kejohanan Sukan Rumah-Rumah SUFMA Ke-14, Tahun 2015 anjuran Sekolah Menengah Sufri Bolkiah (SM SB) yang berlangsung di Kompleks Sukan Tutong, di sini. Manakala Rumah Bendahari Badar muncul sebagai naib... [Seterusnya...]

BKN kukuhkan jati diri OYDP

BKN kukuhkan jati diri OYDP

TEMBURONG, 26 Mac. - Biro Kawalan Narkotik (BKN) sentiasa berusaha untuk memberikan keyakinan dan kemahiran ‘survival’ kepada setiap diri orang yang di bawah pengawasan BKN untuk kembali semula kepada masyarakat. Salah satu usaha berkenaan ialah mengadakan Program Integrasi dan Psiko Pendidikan... [Seterusnya...]

Rentas desa SM YSHHB

Rentas desa SM YSHHB

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Seramai 300 penuntut serta ibu bapa dari Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (SM YSHHB) menyertai acara Rentas Desa SM YSHHB, berlangsung di Taman Rekreasi, Jalan Menteri Besar, di sini. Sebanyak lima kategori... [Seterusnya...]

BIBD terima ‘Best Retail Bank in Brunei’ 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 25 Mac. - Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) sekali lagi menerima ‘Best Retail Bank in Brunei’ bagi tahun 2015 oleh The Asian Banker (TAB), sekali gus mengekalkan anugerah berprestij tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut menurut penyelidikan... [Seterusnya...]

DBP tingkatkan kreativiti minda kanak-kanak

DBP tingkatkan kreativiti minda kanak-kanak

KUALA BELAIT, Khamis, 26 Mac. - Peraduan Mari Bercerita dapat dilihat sebagai landasan ke arah meningkatkan lagi minat dan budaya suka membaca dalam kalangan murid-murid sekolah dan sekali gus mempertingkatkan lagi kreativiti dan daya imaginasi  khususnya dalam kalangan kanak-kanak di... [Seterusnya...]

Tingkatkan keselamatan musim cuti persekolahan

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) memaklumkan kepada orang ramai bersempena dengan Musim Cuti Persekolahan Pertama Tahun 2015 supaya berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang bersesuaian sepanjang musim tersebut. Pihak berkenaan menasihatkan kepada orang awam... [Seterusnya...]

Jumlah perdagangan Januari 2015 - BND1,250.3 juta

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Menurut laporan dari Jabatan Perancangan Kemajuan Ekonomi (JPKE), bagi bulan Januari 2015, Jumlah Perdagangan bernilai BND1,250.3 juta yang terdiri daripada eksport (BND955.1 juta) dan import (BND295.2 juta). Imbangan Perdagangan telah meningkat bulan-ke-bulan sebanyak 10.1... [Seterusnya...]

Makluman kepada pelaut-pelaut

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Jabatan Laut memperingatkan kepada para pelaut bahawa Kerja-kerja Penyelidikan Bathymetrik dan Menyelam akan dilaksanakan menggunakan bot yang bernama 'Sea Impress dan Sea master' pada 30 hingga 31 Mac 2015 di Pulau Pelong-Pelongan, perairan... [Seterusnya...]

Penutupan sementara Simpang 181 Jalan Kiarong

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 26 Mac. - Jabatan Kerja Raya (JKR) melalui Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan bahawa pihak JKR akan membuat penutupan jalan sementara di Jalan Kiarong, iaitu di Simpang 181 Kompleks Kiarong, yang akan berlangsung selama satu (1) bulan. Penutupan... [Seterusnya...]

Dari Sidang Pengarang

HINDARI PEMBAKARAN UNTUK GENERASI KITA

NEGARA Brunei Darussalam kini mengalami musim kemarau. Keadaan alam sekitar di negara ini semakin membimbangkan apabila beberapa kawasan di Daerah Belait, Daerah Brunei dan Muara mahupun daerah-daerah lain kini dilanda masalah kebakaran hutan, tanah gambut dan sebagainya. Usaha daripada pihak-pihak berkenaan dalam mengurangkan dan seterusnya membanteras kebakaran daripada terus merebak telah giat dilaksanakan. Namun disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan, maka beberapa usaha dalam mengawal dan seterusnya memadamkan kebakaran di kawasan hutan dan tanah gambut mengalami masalah. Walaupun begitu, bantuan-bantuan... [Seterusnya...]

EDISI ISNIN, RABU DAN SABTU

Perjalanan

Cerpen

Perjalanan

Bagaikan pelangi selepas hujan reda Indah berseri mewarnai alam...Beburung berterbangan, riang berkicauanTiada lagi mendung...

[Seterusnya...]

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel