Petikan Titah

“DARI faktor-faktor semula jadi, kita sudah memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri, di antaranya faktor ketenteraman dan kestabilan politik, ditambah lagi dengan asas ekonomi yang kukuh yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Ini semua menjadi aset penting untuk lebih menarik lagi pelabur asing ke negara ini. Tinggal sahaja lagi, kita perlu pandai memelihara dan mempertahankannya.”

- Titah Sempena Menyambut Perayaan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-27 pada 23 Februari 2011 Masihi.

Manisnya Iman

“DAN sebaliknya orang-orang yang melanggar perjanjian Allah selepas perjanjian itu diperteguhkan (diikrarkan) dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan silaturahim dan mereka juga melakukan kerosakan di bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kediaman di Akhirat (neraka).”

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ar Ra'd ayat 25)

Prev Next Muka:

Corak kehidupan masyarakat berlandaskan Melayu Islam Beraja

Corak kehidupan masyarakat berlandaskan Melayu Islam Beraja

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 April. - Setiausaha / Ketua Urus Setia Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja (MTMIB), Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong berkata, peranan dan tanggungjawab MTMIB ialah untuk memandu, membarigakan, mengukuhkan serta memantau corak kehidupan... [Seterusnya...]

Barek Bujang Bolkiah Garison siap Januari 2016

Barek Bujang Bolkiah Garison siap Januari 2016

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 April. - Bolkiah Garison bakal mempunyai Barek Bujang yang baharu apabila dijangka siap pada 19 Januari 2016 selepas projek pembinaannya bermula pada  20 November 2014 iaitu bagi tempoh 14 bulan. Sehubungan itu, Majlis Peletakan Batu Asas... [Seterusnya...]

ABRS ,1RGR sertai Eksesais Semangat Waja VI

ABRS ,1RGR sertai Eksesais Semangat Waja VI

PENANJONG GARISON. - Eksesais Semangat Waja VI yang dianjurkan oleh Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB) melibatkan latihan dua hala bersama Angkatan Bersenjata Republik Singapura (ABRS) iaitu Eksesais Maju Bersama dan Eksesais Rintis Bersama. Eksesais ini juga melibatkan latihan dua hala bersama... [Seterusnya...]

Kualiti, kuantiti pencapaian pelajar PIP meningkat

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 April. - Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) melalui Bahagian Pendidikan dan Unit Sukarelawan mengungkayahkan Program Intervensi Pendidikan (PIP) sejak tahun 2006. Derma khairat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan... [Seterusnya...]

Pengakap Tunas jalani latihan Lencana Pengakap

Pengakap Tunas jalani latihan Lencana Pengakap

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 April. - Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) melalui Bahagian Pengakap Tunas telah mengadakan latihan bagi ahli-ahli Pengakap Tunas yang baru mendaftar pada tahun 2015. Seramai 25 ahli Pengakap Tunas dari Sekolah Rendah Orang Kaya Besar... [Seterusnya...]

Sikap hormat-menghormati akhlak mulia

Sikap hormat-menghormati akhlak mulia

MUMONG, 16 April, Khamis. - Matlamat yang ingin dicapai oleh Islam dalam pendidikan ialah untuk melahirkan al-Insan as-Saleh. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek, iaitu kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Ini bermakna seorang pelajar yang diberikan... [Seterusnya...]

Kekalkan warisan budaya Islam melalui Peraduan Membaca Rawi

Kekalkan warisan budaya Islam melalui Peraduan Membaca Rawi

LUMUT, Rabu, 15 April. - Jawatankuasa dan Takmir serta Muslimah Masjid Zainab, Lumut telah menganjurkan Peraduan Membaca rawi yang dibukakan kepada golongan dewasa dan warga emas yang juga merupakan salah satu aktiviti masjid. Peraduan berkenaan merupakan anjuran Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid... [Seterusnya...]

YSHHB bantu warga emas kurang mampu

YSHHB bantu warga emas kurang mampu

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 16 April. - Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) melalui Jawatankuasa Kerja Projek Amal Memeduli Warga Emas dan Keluarga Yang Memerlukan Bantuan (PAWEK), Jawatankuasa Sukarelawan mengadakan kerja kemasyarakatan dengan membantu tiga orang warga emas yang kurang... [Seterusnya...]

Program Keagamaan Senegara sediakan pendidikan seimbang

Program Keagamaan Senegara sediakan pendidikan seimbang

LAMBAK KANAN, Khamis, 16 April. - Program keagamaan senegara diadakan untuk memberikan pendidikan yang seimbang dan sempurna dengan memberi penekanan kepada dua aspek, iaitu kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Di samping itu, program ini juga memberikan para pelajar pendidikan yang menyeluruh... [Seterusnya...]

Sokongan, pemedulian berterusan faktor kejayaan

Sokongan, pemedulian berterusan faktor kejayaan

TEMBURONG, Khamis, 16 April. - Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan (SMSH) Bangar yang berjaya mencapai keputusan cemerlang dalam BC GCE ‘O’ Level / IGCSE Tahun 2014 telah diraikan pada majlis yang berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Malis... [Seterusnya...]

Hayati, amalkan sifat hormat-menghormati

Hayati, amalkan sifat hormat-menghormati

TEMBURONG, Khamis, 16 April. - Para pelajar disaran agar menghayati dan mengamalkan sifat hormat- menghormati agar kehidupan akan terjamin untuk kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Saranan merupakan sebahagian daripada tazkirah sempena Program Keagamaan Senegara Persekolahan Ugama dan... [Seterusnya...]

Kebruneian sebagai 'pakaian jiwa' kehidupan berbangsa

Kebruneian sebagai 'pakaian jiwa' kehidupan berbangsa

GADONG, Khamis, 16 April. - Ahli Urus Setia Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja (MTMIB), Profesor Madya Dr. Awang Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid menyifatkan kebruneian bukanlah satu konsep atau pegangan budaya yang baru, ia sudah menjadi akar umbi dalam... [Seterusnya...]

Brunei sertai Pertandingan Menghafaz Al-Qur'an di Mesir

Brunei sertai Pertandingan Menghafaz Al-Qur'an di Mesir

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 16 April. - Negara Brunei Darussalam telah menghantar satu rombongan untuk menyertai pertandingan ‘22nd Round of the International Competition for the Memorization and Recitation of the Holy Quran’ yang akan diadakan di Republik Arab Mesir bermula... [Seterusnya...]

Festival Kebudayaan Adat Resam Etnik Melayu di Brunei Darussalam

Festival Kebudayaan Adat Resam Etnik Melayu di Brunei Darussalam

BANDAR SERI BEGAWAN,  Rabu, 15 April. - Festival Kebudayaan Adat Resam Etnik Melayu di Brunei Darussalam anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) bersama dengan Jabatan Pusat Sejarah; Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Muzium-Muzium Brunei mengetengahkan adat resam etnik... [Seterusnya...]

Mesyuarat Suku Tahun Pengawasan Kejiranan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Pihak Pasukan Polis Diraja Brunei di Daerah Polis Brunei Muara telah mengadakan Mesyuarat Suku Tahun Pengawasan Kejiranan bagi Daerah Brunei Muara yang berlangsung  di Bilik Gerakan Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan (BSB). Mesyuarat... [Seterusnya...]

Dayang Siti Khadijah johan Pertandingan Mari Bercerita

Dayang Siti Khadijah johan Pertandingan Mari Bercerita

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 16 April. - Dayang Siti Khadijah binti Mohammad Asnawi dari Sekolah Rendah Dato Ratna Haji Md Jaafar, Kiarong muncul sebagai johan Peraduan Mari Bercerita Peringkat Daerah Brunei dan Muara selepas mengalahkan sembilan peserta yang lain pada... [Seterusnya...]

Perkenal Profesion Undang-Undang kepada pelajar

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Jabatan Peguam Negara meneruskan inisiatifnya ke arah menggalakkan kerjaya dalam Profesion Undang-Undang dengan mengadakan persembahan di Sekolah Menengah Katok hari ini. Perbincangan telah disampaikan oleh para Peguam Undang-Undang daripada Jabatan Peguam Negara (AGC), Dayang... [Seterusnya...]

Buka peluang perdagangan tanpa halangan

Buka peluang perdagangan tanpa halangan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Kumpulan Kerja diharap akan dapat bekerjasama dari segi pemikiran dan idea untuk mengatasi cabaran, halangan dan kekangan ke arah penubuhan infrastruktur piawaian dan pematuhan. Ini akan membuka pintu untuk membebaskan peluang perdagangan tanpa halangan... [Seterusnya...]

Alat-alat Perhiasan Diraja di Balai Pemajangan diturunkan

Alat-alat Perhiasan Diraja di Balai Pemajangan diturunkan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Penurunan Alat-alat Perhiasan Diraja di Balai Pemajangan, Istana Nurul Iman sempena Istiadat Perkahwinan Diraja di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka... [Seterusnya...]

JIPK berkas pesalah imigresen

JIPK berkas pesalah imigresen

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) ingin mengingatkan kepada majikan supaya sentiasa memastikan tempoh pas imigresen pekerja masih sah kerana adalah menjadi kesalahan sekiranya pekerja tersebut bekerja sedangkan pas imigresen telah mansuh dan... [Seterusnya...]

JSKLL rekodkan 77 kesalahan lalu lintas

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) memaklumkan pada minggu kedua bulan April 2015 (8 - 14 April 2015), Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalulintas (JSKLL) telah mengambil tindakan ke atas para pemandu yang telah didapati... [Seterusnya...]

JIPK keluarkan pas khas kepada pesalah imigresen

JIPK keluarkan pas khas kepada pesalah imigresen

KUALA BELAIT, Rabu, 15 April. - Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (BPGN JIPK) terus mengingatkan majikan-majikan dan juga mana-mana individu terutama sekali warganegara asing agar sentiasa patuh dan tidak melanggar sebarang Akta dan Peraturan Imigresen. Bahagian ini akan... [Seterusnya...]

Operasi Bersepadu cegah jenayah di perairan negara

Operasi Bersepadu cegah jenayah di perairan negara

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Jabatan Perikanan dengan kerjasama Agensi Penguatkuasa Undang-Undang yang terdiri dari Jabatan Buruh, Jabatan Laut dan Polis Marin mengadakan Operasi Bersepadu 'Ops Kembura 2015' yang tertumpu di kawasan penurunan perahu Pengkalan Sibabau. Operasi Bersepadu ini... [Seterusnya...]

Pendaftaran Kursus Pendek Jahitan dan Kraftangan kini dibuka

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Bahagian Pendidikan Komuniti / Lanjutan Jabatan Pendidikan Teknik, Kementerian Pendidikan memaklumkan bahawa Kursus Pendek kini dibukakan kepada orang ramai yang berminat. Antara kursus-kursus yang ditawarkan iaitu Kursus Jahitan dan Kraftangan seperti Baju Kurung, Baju... [Seterusnya...]

Air kemerah-merahan di perairan Brunei

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Hasil daripada pemantauan dan analisis makmal yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan kelmarin mendapati fenomena air kemerah-merahan kini telah merebak ke kawasan luar Pantai Jerudong, Berakas dan kawasan sempadan perairan antara Brunei dan... [Seterusnya...]

Pemilihan Calon Ketua Kampung Pudak 8 Mei 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Jabatan Daerah Brunei dan Muara (JDBM) memaklumkan kepada Penduduk Kampung Pudak, Mukim Kota Batu, bahawa Majlis Pengundian dan Pemilihan bagi Calon Ketua Kampung Pudak, Mukim Kota Batu, akan diadakan pada hari Jumaat, 8... [Seterusnya...]

Pendaftaran Kursus Sistem Komputer dibukakan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 April. - Bahagian Pendidikan Komuniti / Lanjutan Jabatan Pendidikan Teknik, Kementerian Pendidikan membukakan pendaftaran bagi Kursus Jangka Pendek bagi Sistem Komputer dan Aplikasi 1 kepada orang ramai yang berminat. Kursus ini memberikan penekanan kepada asas aplikasi... [Seterusnya...]

BIIBBF mempromosi destinasi pelancongan negara

BIIBBF mempromosi destinasi pelancongan negara

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 11 April. - Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah kali keempat Festival Tahunan Motosikal Berkuasa Tinggi Antarabangsa Pulau Borneo (BIIBBF) Ke-16 yang akan diadakan mulai 1-3 Mei 2015 akan datang. Mesyuarat mengenai persediaan festival tersebut diadakan... [Seterusnya...]

Kursus Ibadat Haji bermula 19 April 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 14 April. - Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan bahawa Kursus Ibadat Haji Bagi Musim Haji Tahun 1436 Hijrah/2015 Masihi akan diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad mulai 29 Jamadilakhir 1436H bersamaan 19 April... [Seterusnya...]

Keselamatan makanan diberi keutamaan

Keselamatan makanan diberi keutamaan

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 14 April. - Matlamat keselamatan makanan adalah bagi memastikan kesihatan awam terlindung daripada risiko mendapat penyakit bawaan makanan kerana makanan yang selamat boleh memastikan kesihatan rakyat. Antara penyakit berkaitan dengan keselamatan makanan itu termasuk cirit-birit, penyakit virus,... [Seterusnya...]

Dari Sidang Pengarang

PELIHARA DAN PERTAHANKAN BUDAYA ETNIK MELAYU BRUNEI

KEBUDAYAAN Melayu Brunei sememangnya bertapak kukuh di bumi Darussalam sejak berkurun-kurun lamanya. Kesultanan, adat istiadat, adat resam, kehidupan beragama dan berbahasa Melayu merupakan sebahagian manifestasi warisan budaya yang masih kekal hingga ke hari ini. Di samping itu, setiap tujuh puak etnik yang terdapat di Negara Brunei Darussalam memiliki nilai budaya mereka masing-masing, yang merujuk kepada darjat, kualiti, mutu dan taraf cara hidup bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Walaupun dunia sekarang berdepan cabaran pemodenan namun warisan budaya dan tradisi perlulah dijaga dan dipelihara,... [Seterusnya...]

EDISI ISNIN, RABU DAN SABTU

Kampung Saba simpan pelbagai lagenda

Rencana

Kampung Saba simpan pelbagai lagenda

KAMPUNG Saba Darat ‘B’ merupakan sebuah kampung yang terletak di Kampong Ayer yang ditadbir oleh seorang Ketua Kampung, iai...

[Seterusnya...]

Misteri orang tua

Cerpen

Misteri orang tua

HAJAH Mas memberitahu pada kedua anaknya malam itu bahawamereka akan pergi ke rumah Hajah Fasah, iaitu adik sepupunya keran...

[Seterusnya...]

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel