PETIKAN TITAH

"DI SINILAH pentingnya integriti dan kesaksamaan diamalkan untuk menjaga kepercayaan anak buah khasnya, dan orang ramai amnya. Adalah sangat perlu bagi Perkhidmatan Awam memainkan peranannya dengan lebih terarah dan lebih amanah dalam semua tindak tadbirnya, sesuai dengan tema Hari Perkhidmatan Awam pada tahun ini : "Urustadbir Dinamik Ke Arah Kesejahteraan Negara."

- Titah Sempena Sambutan Hari Perkhidmatan Awam...

Manisnya Iman

"WAHAI orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui salahnya."

- (Surah Al Anfaal ayat 27).

Prev Next Muka:

UNESCO isytiharkan 23 April Hari Buku Sedunia

UNESCO isytiharkan 23 April Hari Buku Sedunia

KUALA BELAIT, Rabu, 23 April. - UNESCO telah mengisytiharkan tarikh 23 April sebagai Hari Buku Sedunia dan sempena hari tersebut seluruh perpustakaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di negara ini serentak menyambut hari tersebut bersama-sama dengan negara-negara lain di seluruh... [Seterusnya...]

PRYNSA 'platform' menghargai alam semula jadi

PRYNSA 'platform' menghargai alam semula jadi

JERUDONG, Rabu, 23 April. - Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan berangkat ke Majlis Penganugerahan Princess Rashidah Young... [Seterusnya...]

Brunei dijemput sertai SUKMA XVII 2014

Brunei dijemput sertai SUKMA XVII 2014

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan (KBS), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menerima kunjungan hormat Menteri Besar Perlis, Yang Amat Berhormat Encik... [Seterusnya...]

NDMC lancarkan Buku Panduan Asas Kecemasan, Keselamatan Awam

NDMC lancarkan Buku Panduan Asas Kecemasan, Keselamatan Awam

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan (NDMC) melancarkan Buku Panduan Asas Kecemasan dan Keselamatan Awam dalam usaha untuk memberikan pemahaman dan kesedaran kepada orang ramai tentang bencana alam. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin... [Seterusnya...]

Orang ramai digesa tidak menyebarkan maklumat palsu

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Merujuk kejadian tersebarnya gambar keperluan minima berpakaian di tempat awam yang berlegar di media-media sosial baru-baru ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) memaklumkan bahawa perkara tersebut adalah tidak sah dan belum diluluskan oleh... [Seterusnya...]

MENGHAFAZ AL-QURAN BERSERTA PEMAHAMANNYA

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Seramai 67 peserta menyertai Pertandingan Menghafaz Al-Qur'an Berserta Pemahamannya Peringkat Separuh Akhir Kebangsaan Bagi Tahun 1435 Hijriah, berlangsung di Dewan Kuliah, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB), Jalan Raja Isteri Pengiran... [Seterusnya...]

Berwaspada terhadap jangkitan MERS-CoV

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Tidak ada kes jangkitan 'Middle East Respiratory Coronavirus' (MERS-CoV) di Negara Brunei Darussalam, bagaimanapun Kementerian Kesihatan akan terus mengikuti perkembangan semasa dan memantau keadaan jangkitan ini berdasarkan garis pandu antarabangsa dan maklumat terbaru... [Seterusnya...]

Brunei berjaya mengawal jangkitan Hepatitis 'B'

BANDAR SERI BEGAWAN. - Kementerian Kesihatan, Negara Brunei Darussalam menyertai negara-negara lain dalam menyambut Minggu Imunisasi Serantau (MIS) 2014 yang bermula dari 21 hingga 27 April 2014. Tujuan MIS 2014 itu adalah untuk meningkatkan kesedaran dan menggalakkan individu, keluarga dan masyarakat... [Seterusnya...]

IHP bulan Mac 2014 menurun 0.1 peratus

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Indeks Harga Pengguna (IHP) bagi bulan Mac 2014 menurun 0.1 peratus berbanding Februari 2014. Penurunan IHP sebanyak 1.8 peratus telah dicatatkan bagi Pakaian dan Kasut disebabkan oleh penurunan harga bagi fabrik kain, beberapa jenis... [Seterusnya...]

Warga asing disyaki menyalahi undang-undang imigresen

Warga asing disyaki menyalahi undang-undang imigresen

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK), pagi tadi, meneruskan pemeriksaan biasa ke atas sebuah kantin di kawasan Bangunan Agensi Penguatkuasaan di Gadong. Dalam pemeriksaan tersebut, dua orang warganegara asing telah disyaki... [Seterusnya...]

Operasi Kikis siasat enam lelaki warga asing

Operasi Kikis siasat enam lelaki warga asing

TEMBURONG, Selasa, 22 April. - Enam lelaki warganegara asing telah dibawa ke Cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran kebangsaan (JIPK) di daerah ini bagi siasatan lanjut melalui Operasi (Ops) Kikis JIPK 29/2004 yang dilaksanakan pagi ini. Operasi yang melibatkan 14 orang pegawai... [Seterusnya...]

50 wanita berpengaruh diberi penghormatan

50 wanita berpengaruh diberi penghormatan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Majalah Inspire telah memberikan penghormatan kepada 50 wanita dalam kelompok khusus, akan tetapi seperti yang dimaklumi terdapat banyak lagi wanita lebih daripada 50 orang yang berhak menerima anugerah tersebut. Ia tidak akan lengkap dan... [Seterusnya...]

Daerah Temburong sambut Hari Buku Sedunia

Daerah Temburong sambut Hari Buku Sedunia

TEMBURONG, Rabu, 23 April. - Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Daerah Temburong seperti juga perpustakaan DBP di daerah-daerah lain merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan bagi segenap golongan masyarakat. Selain memberikan perkhidmatan perpustakaan, pusat ilmu ini juga memberikan maklumat bagi... [Seterusnya...]

Ibu bapa berperanan pupuk budaya membaca

Ibu bapa berperanan pupuk budaya membaca

TUTONG, Rabu, 23 April. - Buku merupakan alat penting untuk memperolehi ilmu pengetahuan, tanpa buku adalah sukar untuk manusia menjadi lebih bijak dan berpotensi untuk mencapai cita-cita yang diidamkan. Sejak lebih dua abad atau lebih tepat lagi apabila peranan buku diangkat... [Seterusnya...]

Program 'Afiah budayakan cara hidup sihat

Program 'Afiah budayakan cara hidup sihat

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato  Seri Setia Awang Haji Mohd. Yusof menekankan kepentingan setiap warga Kementerian Kesihatan untuk... [Seterusnya...]

HARI TERBUKA PERPUSTAKAAN : Memperkasa budaya membaca kalangan masyarakat

HARI TERBUKA PERPUSTAKAAN : Memperkasa budaya membaca kalangan masyarakat

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Untuk membudayakan sifat membaca dalam kalangan masyarakat Negara Brunei Darussalam bagi mencapai Wawasan Negara 2035 yang menjadikan warganya berpendidikan dan bermaklumat, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), hari ini, mengadakan Hari Terbuka Perpustakaan (HTP)... [Seterusnya...]

Hormati bendera negara, hayati lagu kebangsaan

Hormati bendera negara, hayati lagu kebangsaan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Seramai 135 pelajar dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan (MSPSBS), Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna (SMPAPHM) dan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit (SUAMPRIPAD), pagi tadi,... [Seterusnya...]

Kunjungan perpisahan Duta Besar Jepun

Kunjungan perpisahan Duta Besar Jepun

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23 April. - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, pagi tadi,  menerima kunjungan perpisahan dari Duta Besar Istimewa dan Mutlak... [Seterusnya...]

Kempen penanaman pokok sempena Hari Bumi

Kempen penanaman pokok sempena Hari Bumi

BERAKAS, Selasa, 22 April. - Hari Bumi adalah hari pengamatan tentang bumi yang dicanangkan setiap tahun pada tanggal 22 April dan diperingati secara antarabangsa tidak terkecuali negara ini. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesedaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia... [Seterusnya...]

Perubahan geopolitik dan ekonomi global sumbang kemajuan

REPUBLIK SINGAPURA, Selasa, 22 April. - Geopolitik dan ekonomi global telah banyak berlaku perubahan dengan negara di rantau ini berjaya mencapai kemajuan yang mengagumkan di mana Asia Timur dan Asia-Pasifik telah menyumbang dengan signifikan kepada pertumbuhan global dan perdagangan dunia. Kebawah... [Seterusnya...]

RTB tuan rumah produksi drama kanak-kanak ABU

RTB tuan rumah produksi drama kanak-kanak ABU

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Program Produksi Bersama Drama Kanak-Kanak yang dikendalikan oleh Pertubuhan Penyiaran Asia Pasifik (ABU) bertujuan untuk memberi peluang kepada para peserta berinteraksi, berbincang, berkongsi pengalaman, pengetahuan dan supaya mendapatkan kualiti dan penerbitan yang lebih... [Seterusnya...]

Kementerian Kesihatan sentiasa tingkat kualiti perkhidmatan

Kementerian Kesihatan sentiasa tingkat kualiti perkhidmatan

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22April. - Perkhidmatan Awam pada keseluruhannya sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dan ekspektasi tinggi daripada orang ramai apatah lagi dengan bertambahnya rakyat dan penduduk yang berpengetahuan dan bermaklumat melalui media massa sama ada dalam bentuk media cetak... [Seterusnya...]

Sesi perkongsian tangani pengangguran

Sesi perkongsian tangani pengangguran

JERUDONG, Selasa, 22 April. - Rangkaian BAG pagi tadi menganjurkan sesi perkongsian tentang kejayaan dari pelbagai negara mengenai bagaimana pasaran buruh diurus untuk mengurangkan pengangguran. Hadir pada sesi perkongsian yang berlangsung di Conference Room, Empire Hotel and Country Club, tersebut ialah... [Seterusnya...]

Para peserta program produksi ABU dirai

Para peserta program produksi ABU dirai

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Para peserta yang menyertai Program Produksi Bersama Drama Kanak-Kanak Ke-11 kelolaan Pertubuhan Penyiaran Asia Pasifik (ABU) diraikan pada Majlis Makan Malam yang diberikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Mulia... [Seterusnya...]

CCEMS prihatin terhadap penderitaan ibu daif

CCEMS prihatin terhadap penderitaan ibu daif

SERIA, Isnin, 21 April. - Berat mata memandang berat lagi bahu memikul, begitulah derita yang ditanggung ibu daif Dayang Siti Marinah binti Abdullah @ Lee Fong Len bersama empat daripada lima orang anaknya telah didapati tinggal dalam keadaan yang sangat... [Seterusnya...]

Mesyuarat Pertama Hari Keputeraan peringkat Daerah Belait

Mesyuarat Pertama Hari Keputeraan peringkat Daerah Belait

KUALA BELAIT, Selasa, 22 April. - Sambutan perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan acara kebangsaan yang menjana semangat patriotisme, pemerintahan beraja yang melibatkan semua golongan dan... [Seterusnya...]

Logo GAP pastikan produk selamat dimakan

Logo GAP pastikan produk selamat dimakan

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Adalah menjadi satu perkara mustahak untuk memastikan makanan itu sentiasa ada namun apa yang paling penting lagi ialah memberikan jaminan ia selamat untuk dimakan. Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (KPSSU), Dayang Hajah... [Seterusnya...]

Awasi anak-anak dari penyalahgunaan dadah

Awasi anak-anak dari penyalahgunaan dadah

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Unit Kemasyarakatan, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik (BKN) petang tadi menganjurkan Program Awasi Anak Kitani Sempena Sambutan Hari Penerangan 2014, bertempat di Dewan Auditorium, Jabatan Penerangan. Hadir selaku tetamu... [Seterusnya...]

Pelihara kemudahan awam di pantai-pantai peranginan

Pelihara kemudahan awam di pantai-pantai peranginan

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Pesisiran pantai merupakan salah satu destinasi utama para pengunjung untuk beriadah bersama keluarga di masa lapang, terutamanya pada hari-hari kelepasan awam. Pantai-pantai di negara ini telah dinaik taraf bagi memberi suasana yang indah untuk... [Seterusnya...]

Pakaian, barang kemas warisan Filipina dipamerkan

Pakaian, barang kemas warisan Filipina dipamerkan

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 April. - Kedutaan Republik Filipina di Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan pameran 'Pautan Warisan' (Heritage Links) bermula hari ini hingga 25 April, bertempat di ruang legar Kedutaan Republik Filipina, di sini. Hadir merasmikan pameran tersebut... [Seterusnya...]

Dari Sidang Pengarang

MENGGANGGU PROFESIONAL KESIHATAN DENGAN KEKERASAN, DIKENAKAN UNDANG-UNDANG

KEMENTERIAN Kesihatan dengan keseluruhan profesional kesihatan di negara ini adalah berperanan penting memberikan keutamaan kepada perkhidmatan, penjagaan dan pemedulian kesihatan serta kesejahteraan pesakit iaitu selaras dengan kod tatasusila dan etika amalan profesional kesihatan yang dikuatkuasakan. Kod tersebut antaranya peraturan melawat pesakit di wad-wad di hospital-hospital termasuk waktu-waktu melawat seperti yang ditetapkan. Perkara tersebut antara perkara yang perlu diambil perhatian berat, difahami dan diberikan kerjasama sepenuhnya oleh orang awam atau ahli-ahli keluarga para pesakit bagi memudahkan profesional kesihatan seperti jururawat-jururawat, doktor-doktor dan... [Seterusnya...]

EDISI ISNIN, RABU DAN SABTU

Mana ada yang dikatakan kebetulan?

Cetusan Minda

Mana ada yang dikatakan kebetulan?

BILANGAN 107 KE ANGKASA, kita dongakkan kepala. Waima keupayaan mata kita terbatas untuk menjangkau daerah kekuasaan Allah...

[Seterusnya...]

Malam Empat Belas

Cerpen

Malam Empat Belas

RAUYAH mengosok-gosok matanya sambil mengamatamati bunyi itu kalau-kalau ianya akan berulang lagi, tapi ternyata dalam keadaa...

[Seterusnya...]

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel