Manage PermissionsManage Permissions

23 pelajar UBD terpilih ikuti biasiswa Hengyi​Siaran Akhbar dan Foto : Hengyi Industries Sdn. Bhd.

 
JERUDONG, Selasa, 18 Ogos. - Hengyi Industries Sdn. Bhd. memberikan biasiswa kepada 23 pelajar dari Universiti Brunei Darussalam (UBD) semasa Majlis Menandatangani Biasiswa yang diadakan di The Empire Brunei.

 

Majlis Menandatangani Perjanjian disaksikan oleh tetamu kehormat, Pemangku Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw. Juga hadir ialah Naib Canselor UBD, Datin Dr. Dayang Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz dan Duta Besar Mutlak dan Istimewa Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong.

 

Biasiswa kali ini merupakan kumpulan ketujuh yang menerima biasiswa di bawah Program Biasiswa Kejuruteraan Kimia dan Proses Bersama yang ditubuhkan oleh Hengyi Industries dengan UBD dan Universiti Zhejiang menjadikan jumlah biasiswa yang dianugerahkan kepada 103 orang.

 

Sejak permulaan program biasiswa, 57 pelajar telah menyelesaikan pengajian mereka dan bergabung dengan kumpulan tenaga kerja profesional Hengyi Industries.

 

Program biasiswa diharapkan dapat menghasilkan 11 orang lagi siswazah yang akan diambil bekerja pada September 2020. Penandatanganan bagi pihak Hengyi Industries ialah Ketua Pegawai Eksekutif Hengyi Industries, Awang Chen Lian Cai, sementara para pelajar menandatangani perjanjian masing-masing dengan ibu bapa mereka sebagai saksi penjamin.

 

Sebagai sebahagian daripada program biasiswa bersama, para pelajar akan melanjutkan pelajaran dan latihan industri di Universiti Zhejiang selama satu tahun setengah.

 

Semasa program ini, para biasiswa akan berpeluang memperoleh pengalaman yang berharga ketika bekerja di kilang pengeluaran operasi sebenar selama enam bulan latihan amali di tapak petrokimia Hengyi Industries di China. Setelah tamat program, 23 sarjana akan ditawarkan peluang pekerjaan di Hengyi Industries.
Close