Ruj. Tahukah Awda? 06/07/2024

06/07/2024

SEMUA pemilik-pemilik tanah bergeran perlu menjelaskan cukai tahunan serta dikehendaki membayar tunggakan cukai tahunan tanah mereka, jika ada di mana-mana kaunter pembayaran Pejabat Tanah di seluruh daerah pada waktu pembayaran yang telah ditetapkan ataupun pembayaran melalui dalam talian (online payment) dengan menggunakan kad kredit / kad debit di laman sesawang Jabatan Tanah www.laris.gov.bn (LARIS). Jika pemilik-pemilik tanah gagal untuk berbuat demikian dalam tempoh yang diberikan, Jabatan Tanah boleh mengambil tindakan undang-undang di bawah Bab 18 Kanun Tanah Penggal 40 di mana pihak kerajaan berhak untuk merampas dan menjual mana-mana harta alih (movable property) yang ada di atas tanah mereka dan juga berhak untuk menjual dan mengambil balik tanah mereka. 


SUMBER : www.pelitabrunei.gov.bn.

Attachments