Ruj. Tahukah Awda? 29/06/2024

29/06/2024

NEGARA Brunei Darussalam merupakan negara pertama di dunia yang menggunakan teknologi smart card dan biometric dalam pengeluaran Kad Pengenalan bagi seluruh rakyat dan penduduknya. Berdasarkan kepada Peraturan 24(3), Akta Pendaftaran Kebangsaan (Pindaan) 2000, jika seseorang gagal untuk mendaftar Kad Pengenalan Pintar pada waktunya boleh dikenakan denda kompaun maksimum tidak lebih daripada BND200.


SUMBER : Pelita Brunei Edisi Ogos 2000, www.immigration.gov.bn.

Attachments