Ruj. Tahukah Awda? 15/06/2024

15/06/2024

BLOODKAD merupakan satu aplikasi yang membantu menyelaras proses pendermaan darah secara digital dan pengurangan penggunaan kertas dari segi pendaftaran penderma darah, pengisian borang pemeriksaan kesihatan dan tempahan slot menderma. Bloodkad dihasilkan oleh Nextacloud Technologies, bermula sebagai syarikat start-up yang sebelum ini dikenali sebagai Newgate Plus. Pada tahun 2017, First Blood telah dijenamakan semula sebagai Bloodkad sehingga sekarang. Penggunaan Bloodkad diwajibkan oleh Kementerian Kesihatan melalui Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) dan Jerudong Park Medical Centre bagi orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah untuk memuat turun aplikasi ini. 


SUMBER : www.hbk.gov.bn.

Attachments