Ruj. Tahukah Awda? 08/06/2024

08/06/2024

MENGAMBIL kira Sektor Tenaga menjalani transformasi dan pertumbuhan, keperluan untuk peraturan yang lebih kukuh selaras dengan perubahan landskap dalam memastikan keutamaan negara, kerajaan mengambil langkah untuk menubuhkan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam. Ia adalah badan pengawal selia bagi industri minyak dan gas di Brunei Darussalam. Visi jangka panjang untuk industri ini berkisar kepada mewujudkan industri yang progresif dan berdaya tahan yang peka terhadap pasaran yang sentiasa berubah, mampu meningkatkan nilai yang dicipta untuk menjamin masa depan negara. 


SUMBER : Petroleum Authority of Brunei Darussalam.

Attachments