Ruj. Tahukah Awda? 01/06/2024

01/06/2024

PUSAT Pengkajian Borneo (penBORNEO) atau Pusat Penyelidikan Borneo telah ditubuhkan pada 31 Januari 2013 dengan objektifnya untuk menjadi sumber rujukan dan penyelidikan mengenai sejarah Borneo, untuk menyebarkan penerbitan Brunei ke seluruh Borneo, untuk menjadi destinasi pelancongan akademik bagi tujuan penyelidikan, mewujudkan kerjasama penyelidikan dan mengumpul bahan-bahan mengenai Borneo dengan penyelidikan lain dan memelihara warisan sejarah Brunei daripada pupus. 

SUMBER : http://www.pusat-sejarah.gov.bn
Attachments