Ruj. Tahukah Awda? 25/05/2024

25/05/2024

ASPIRASI Transformasi Perkhidmatan Awam dihasratkan ke arah pembangunan urus tadbir yang dinamik, inovatif dan berfokuskan masyarakat, dengan terus menerokai potensi teknologi digital, dalam memantapkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan. Hakikatnya, transformasi tersebut tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini, yang berpaksikan pengetahuan. Justeru, ia memerlukan Perkhidmatan Awam itu untuk bersifat lebih responsif dan adaptif sesuai dengan keperluan dan trend semasa. 


SUMBER : Pelita Brunei, Rabu, 8 Mei 2024.

Attachments