Ruj. Tahukah Awda? 18/05/2024

18/05/2024

SYARIKAT Anson International Sdn. Bhd. menyediakan fasiliti bersepadu penyelenggaraan marin dan pentauliahan yang pertama seumpamanya di Negara Brunei Darussalam di mana ia akan mampu menyediakan pelbagai perkhidmatan penyelenggaraan kepada kapal marin, perkhidmatan penamatan untuk struktur akhir hayat seperti aset luar pesisir dan perkhidmatan sampingan lain termasuk kejuruteraan, fabrikasi dan pengendalian sisa. SUMBER : Pelita Brunei, Sabtu, 11 Mei 2024.

Attachments