Ruj. Tahukah Awda? 11/05/2024

11/05/2024

"RADIO Televisyen Brunei mula menyiarkan radio pada 2 Mei 1957 dengan Perutusan Titah Hari Raya Puasa Al-Marhum Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Muda Omar Ali Saifuddien Ill. Terdapat sebuah studio yang disiarkan selama 45 minit setiap malam dari jam 8:00 hingga 8:45. Rangkaian pemancar 1.2kW tunggal itu hanya lima batu di sekitar Bandar Brunei dan sekitarnya. Menjelang September 1958, Radio Brunei mula disiarkan enam jam sehari selepas menjalani tempoh ujian selama dua minggu. Kini siaran radio berkembang maju dengan lima rangkaian tempatan iaitu Nasional FM, Pelangi FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Rangkaian Nur Islam.
 
SUMBER : www.rtb.gov.bn
Attachments