Ruj. Tahukah Awda? 04/05/2024

04/05/2024

DI Muzium Maritim Brunei Darussalam terdapat tiga galeri iaitu Galeri Kapal Karam Brunei, Galeri Kegemilangan Maritim Brunei dan Galeri Tapak Warisan Arkeologi. Salah satunya iaitu Galeri Kapal Karam Brunei yang mana galeri ini mempamerkan penemuan Kapal Karam Brunei pada tahun 1997. Kapal Karam Brunei merupakan satu penemuan yang penting dalam sejarah maritim Negara Brunei Darussalam kerana ia menggambarkan peranan Brunei dalam perdagangan maritim dengan negara-negara luar pada akhir Abad Ke-15 sehingga awal Abad Ke-16 Masihi. 


SUMBER : http://www.museums.gov.bn/.

Attachments