Ruj. Tahukah Awda? 27/04/2024

27/04/2024

BIBD merupakan bank terbesar di Negara Brunei Darussalam dan institusi kewangan Islam utama yang telah ditubuhkan pada tahun 2005 melalui penggabungan Bank Islam Brunei dan Bank Pembangunan Islam Brunei. BIBD merupakan sebuah institusi kewangan yang diiktiraf peringkat antarabangsa dan dikawal oleh amalan terbaik global di bawah bimbingan pasukan pengurusan yang berpengalaman. 


SUMBER : Pelita Brunei Januari 2022.

Attachments