Ruj. Tahukah Awda? 06/04/2024

06/04/2024

PRODUK-produk kosmetik di Negara Brunei Darussalam dikawal di bawah Peraturan Ubat (Produk Kosmetik), 2007, yang diselaraskan dengan ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Pihak Berkuasa Kawalan Ubat Negara Brunei Darussalam adalah pihak berkuasa dalam melaksanakan peraturan di Negara Brunei Darussalam. Semua pengimport produk kosmetik mesti menghantar Borang Notifikasi kepada Unit Kosmetik, Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan bagi setiap produk kosmetik sebelum ia diimport / dipasarkan. 


SUMBER : moh.gov.bn.

Attachments