Ruj. Tahukah Awda? 23/03/2024

23/03/2024

PERMOHONAN untuk mendapatkan Sijil Halal dan / atau Permit Halal adalah mandatori bagi pemilik perniagaan yang berkaitan dengan makanan di Negara Brunei Darussalam. Ada dua kategori permohonan iaitu Sijil Halal yang mana permohonan dikhususkan dan diwajibkan kepada Penyediaan Makanan termasuk Restoran / Kafe; Medan Selera (Food Court); Dapur Pusat (Central Kitchen). Sementara Permit Halal (mengeluarkan produk) pula merupakan permohonan dikhususkan dan diwajibkan kepada Penyediaan Makanan di kemudahan pemprosesan makanan termasuk Kilang Pemprosesan Produk Makanan. 


SUMBER : Laman Sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

Attachments