Ruj. Tahukah Awda? 16/03/2024

16/03/2024

MASJID Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah terletak di Kampung Jangsak, Gadong kira-kira 14 kilometer dari Bandar Seri Begawan. Pembinaan masjid ini bermula pada 2 September 1996 dan siap setahun kemudiannya dengan perbelanjaan sebanyak BND4,136,070. Masjid ini adalah kutipan derma daripada pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang beragama Islam serta bantuan daripada Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Masjid ini mula digunakan pada hari Khamis, 29 April 1999. Kapasiti masjid ini boleh menampung 1,200 orang jemaah. 


SUMBER : mora.gov.bn.

Attachments