Ruj. Tahukah Awda? 10/02/2024

10/02/2024

PROGRAM Belia Cinta Tanah Air (PBCTA) diperkenalkan pada 2006 bersempena dengan Sambutan Hari Ulang Tahun Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. PBCTA telah dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan, KKBS. PBCTA bertujuan untuk meningkatkan semangat kenegaraan dan kekitaan belia kepada masyarakat. Antara objektif PBCTA ialah untuk menyuntik semangat para belia untuk bergiat aktif dalam mengikuti apa jua aktiviti pembangunan belia serta menyemarakkan semangat setia kawan, gotong-royong dan saling bantu di antara satu sama lain.


SUMBER : belia-sukan.gov.bn.

Attachments