Ruj. Tahukah Awda? 21/10/2023

21/10/2023

PEMECAHAN strata adalah pemecahan ke atas tanah atau bangunan yang mempunyai dua unit dan ke atas dengan tujuan untuk membuat dokumen hak milik yang berasingan. Kebenaran Pemecahan / Penyatuan Strata dibolehkan untuk kemajuan baharu atau kemajuan yang sedia ada bagi perumahan, perniagaan, industri dan mixed-use developments. Pemecahan strata bagi kemajuan yang dibolehkan adalah untuk kemajuan landed seperti rumah berasingan, rumah kembar, teres atau kemajuan vertical iaitu walk-up flats, pangsa, atau mall. SUMBER : http://www.mod.gov.bn/.

Attachments