Ruj. Tahukah Awda? 09/09/2023

09/09/2023

SEJAK Talian Darussalam TD123 diperkenalkan pada April 2014, secara purata, panggilan yang diterima pada setiap tahun adalah sebanyak 387,544. Sehingga 2022, keseluruhan panggilan yang diterima melalui TD123 berjumlah 3,783,577. Pada tahun 2020, jumlah panggilan telah meningkat sebanyak 441,589 dan diikuti pada tahun 2021 sebanyak 774,127. Kedua-dua tahun tersebut adalah disebabkan oleh impak pandemik COVID-19 yang melanda di negara ini. 


SUMBER : Ministry of Transport and Infocommunication Statistical Release 2012-2022.

Attachments