Ruj. Tahukah Awda? 30/07/2022

30/07/2022


SKIM Kurnia Tanah Rakyat Jati (SKTRJ) mula diperkenalkan pada 1983. Sebanyak 1,286 unit rumah telah dibina dengan keluasan 21,428 hektar tanah yang diperuntukkan kepada yang berhak, di keempat-empat daerah. Pada 1985, sebanyak 1,800 buah rumah telah siap pembinaannya. Hingga pertengahan tahun 1984, seramai 3,970 orang telah menerima perkenan bagi mengikuti SKTRJ. Sumber : Perjalanan... Negara Brunei Darussalam Memasuki Alaf BaruAttachments