Ruj. Tahukah Awda? 28/05/2022

28/05/2022

JABATAN Ukur ditubuhkan pada 1952. Sebelum itu, pentadbiran dan penyelarasan kerja pengukuran tanah adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Daerah. Semua hal ehwal pengukuran tanah di awal tahun 40-an telah diukur oleh pegawai-pegawai yang Ukur ditubuhkan pada 1952. Sebelum itu, pentadbiran dan penyelarasan kerja didatangkan dari Sarawak dan termasuk beberapa orang rakyat tempatan. Pengukuran bagi tanah-tanah persendirian mula diukur dan dicatit pada 9 Julai 1947. Antara tanah yang mula diukur pada masa itu ialah tanah yang terletak di Kawasan Muara Besar, Sengkurong dan Tungkadeh.

Sumber : Perintis Haluan, 1952-2012

Attachments