Ruj. Petikan Titah 271121''KITA semua maklum, bahawa kemajuan sesebuah negara itu sering dikaitkan dengan pembangunan modal insan. Kerana pembangunan modal insan adalah teras bagi menjayakan sesuatu transformasi ke arah perubahan''. 

- Titah Sempena Perbarisan Tamat Latihan Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Ke-7.


Attachments