Ruj. Petikan Titah 201121''UNTUK mencapai barakah di dalam kehidupan, kita mesti kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu Kitab Allah, petunjuk ke jalan yang lurus''. 

- Titah Sempena Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Bagi Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi.


Attachments