Ruj. Petikan Titah 151121''MAKA ke arah ini, generasi belia perlu celik teknologi terkini, kemahiran teknik dan vokasional serta mempunyai basic keusahawanan selaras dengan kehendak pembangunan negara''.

- Titah Sempena Majlis Musabaqah Tilawah Al-Quran Belia Asia Tenggara Kali Ke-8 Tahun 1439H / 2017M.


Attachments