Ruj. Petikan Titah 031121''APABILA wujud kepercayaan di pihak masyarakat, bererti kerjasama di antara pihak pasukan dan orang ramai, akan lebih mudah terjalin. Ini juga dengan sendirinya menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian yang sebenar-benarnya''.

- Titah Sempena Sambutan Hari Polis Kali Ke-96 Tahun 2017.


Attachments