Ruj. Manisnya Iman 301223​"DAN tidak ada satu  pun makhluk yang melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya dan mengetahui tempat menetap dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)".

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Hud, ayat 6.​

Attachments