Ruj. Manisnya Iman 231223''ALLAH tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan sesiapa menjadikan mereka sebagai teman rapat maka mereka itulah orang-orang zalim.'' - Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah, ayat 8-9.

Attachments