Ruj. Manisnya Iman 201123''DAN tidaklah diterima taubat orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah dia : ''Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini'' (sedang taubatnya itu sudah terlambat). Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekufuran. Bagi mereka Kami sediakan azab yang pedih''. - (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An Nisaa', ayat 18)

Attachments