Ruj. Manisnya Iman 181123DARIPADA Abi Hurairah Radiallahuanhu berkata, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : ''Apabila hilang amanah dalam diri, maka tunggulah saat kebinasaan. Sahabat bertanya : Bagaimanakah punca hilangnya amanah itu wahai Rasulullah? Lalu, Baginda Rasulullah bersabda : Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kebinasaan itu''. (Hadis Riwayat al-Bukhari).

Attachments