Ruj. Manisnya Iman 151123​"WAHAI orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita maka selidikilah kebenarannya (kerana dikhuatiri) kamu akan menimpakan kepada suatu kaum (perkara yang tidak diingini) dengan sebab kejahilan kamu sehingga menyebabkan kamu menjadi orang yang menyesal atas apa yang kamu telah lakukan". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Hujurat, ayat 6.

Attachments