Ruj. Manisnya Iman 131123"SYAITAN telah menguasai dan mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati (ajaran dan amaran) Allah, mereka itulah puak syaitan, ketahuilah! Bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi." 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Mujadalah, ayat 19 
Attachments