Ruj. Manisnya Iman 111123​"DAN hendaklah di antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang balk serta melarang daripada segala yang mungkar (keji). Dan adapun mereka yang bersifat demikian itu ialah orang-orang yang berjaya". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ali 'Imran, ayat 104.

Attachments