Ruj. Manisnya Iman 081123​SESUNGGUHNYA orang-orang yang berkata : "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan mereka pula tidak berdukacita". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Ahqaf, ayat 13.

Attachments