Ruj. Manisnya Iman 061123"PATUTKAH manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata : Kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyata pula apa yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta". - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Ankabut, ayat 2 - 3.

Attachments