Ruj. Manisnya Iman 231023"WAHAI sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi balk dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu." 

- (AI Baqarah, ayat 168). 

Attachments