Ruj. Manisnya Iman 161023''DAN orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, sebahagian daripada mereka itu menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan melarang daripada yang mungkar dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dikurniakan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Taubah, ayat 71.

Attachments