Ruj. Manisnya Iman 071023''WAHAI manusia, makanlah makanan dari apa yang di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya ia (syaitan) adalah musuh yang nyata bagi kamu''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 168.

Attachments