Ruj. Manisnya Iman 041023''SESIAPA mati, sedangkan dia masih menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diambil ganti daripada kebaikannya, kerana di sana tidak ada dinar dan tidak​ ada pula dirham''. - (Sabda Ibnu Umar Radiallahuanhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah).

Attachments