Ruj. Manisnya Iman 0110923''WAHAI orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu berhala, penjaganya ialah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, maka mereka tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa jua yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan.'' - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Tahrim, ayat 6.

Attachments