Ruj. Manisnya Iman 300923''SESUNGGUHNYA Allah dan malaikat-Nya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya". - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Ahzab, ayat 56.

Attachments