Ruj. Manisnya Iman 230923​"WAHAI orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian daripada (harta kamu) yang baik-baik (hasil daripada) apa yang kamu usahakan dan sebahagian daripada apa yang Kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi (seperti biji-bijian, buah-buahan dan galian). Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (sebagai zakat dan sedekah) sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu (kalau is diberikan kepada kamu) kecuali kalau kamu terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 267. 

Attachments