Ruj. Manisnya Iman 180923​''Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.'' - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Adz-Dzariat, ayat 56 

Attachments