Ruj. Manisnya Iman 130923​''MAKA hendaklah engkau (wahai Nabi Muhammad) sentiasa beristiqamah (tetap teguh di atas jalan yang benar) sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Hud, ayat 112.

Attachments