Ruj. Manisnya Iman 090923''SESUNGGUHNYA Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah-amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhan-Nya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisaa, ayat 58.

Attachments