Ruj. Manisnya Iman 300823​"OLEH itu, ingatlah kamu kepada-Ku dengan mematuhi hukum dan undang-undang-Ku, supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan."

- Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah. ayat 152


Attachments