Ruj. Manisnya Iman 280823​''ALLAH memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan rezeki itu baginya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al'Ankabuut, ayat 62.

Attachments