Ruj. Manisnya Iman 260823​''DAN katakanlah (wahai Nabi Muhammad) : Beramallah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat amalan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata lalu Dia memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah at-Taubah, ayat 105.

Attachments