Ruj. Manisnya Iman 210823''SESUNGGUHNYA berjayalah orang yang mensucikan jiwanya. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.'' - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Asy-Syams, ayat 9 - 10

Attachments