Ruj. Manisnya Iman 230823​''DAN janganlah kamu makan harta (orang lain) antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 188.

Attachments