Ruj. Manisnya Iman 1408223"SESUNGGUHNYA Allah membeli daripada orang-orang beriman, jiwa dan harta benda mereka dengan mengurniakan bagi mereka syurga". - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Taubah, ayat 111.

Attachments